Sök medan du skriver igen | FileMakerBloggen

Alright, I’m lost here.  It should be of use to some readers, though.

Sök medan du skriver igen

Av Rolf

För några år sedan (drygt fyra år sedan faktiskt) visade jag hur du kan söka i FileMaker medan du skriver. Det är ett enkelt och snabbt sätt för användaren att hitta det man vill.

Ett problem kan vara att sökningen görs för ofta. Användaren vill kanske skriva 3-4 tecken innan sökningen börjar, speciellt om det är stora datamängder som ska sökas genom eller man använder en långsammare klient som FileMaker Go. Genom att skriva fler tecken direkt kan urvalet begränsas i första sökningen.

Det finns en lika enkel som genial lösning. Istället för att göra sökningen vid varje ändring av sökfältet görs den några tiondelar efter senaste tecknet skrivits in. På så sätt hinner användaren skriva flera tecken.

I exempel-databasen från tidigare finns några poster och ett sökfält, som är ett globalt fält placerat i sidhuvudet. En manus-trigger startar ett manus vid varje ändring av fältet som utför själva sökningen.

via Sök medan du skriver igen | FileMakerBloggen.

Liked Liked
Need FileMaker Development Help? Or to purchase FileMaker Software?
Contact FM Pro Gurus for help