FileMakerBloggen.se | Streckkoder med web service

<< Webbpublicera med FileMaker, del 2 | 2013 MAY 28 Streckkoder med web service Av Rolf Streckkoder har funnits i drygt 50 år och antal användare blir inte färre. Det finns ett stort behov av streckkoder för att märka varor, lagerplatser, arbetsmoment, arbetsorder etc. med en snabbt avläsbar kod. Med en streckkodsläsare, som blir mindre och mindre och effektivare och effektivare, scannas streckkoden snabbt och omvandlas till siffror eller bokstäver precis som om du skrivit dem på tangentbordet. Vi har länge använt typsnitt i kombination med en plugin från ID Automation för att skriva ut streckkoder i olika sammanhang. Pluginnen omvandlar siffror och bokstäver till ett speciellt typsnitt som skriver ut streck av olika bredd. Varje användare behöver alltså både det speciella typsnittet och pluginnen för att det ska fungera. I enstaka fall har vi också provat plugin som skapar en bild för utskrift, t.ex. Barcode-X. Resultatet har varit väldigt bra, men lite omständligt. Med FileMaker 12 kom nya möjligheter med manussteget Infoga från URL. Med manussteget går det att importera en bild från en webb-adress och denna bild kan ju vara en streckkod! Så istället för plugin använder vi numera ofta web service. Det gäller inte bara streckkoder utan flera andra funktioner som räkna arbetsdagar, hämta adresser från Eniro eller Ratsit, skapa QR-koder, geokodning, web-scraping, läsa EXIF-data från bilder, ta emot epost till FileMaker, diagram med Google Charts etc. Det finns oändliga möjligheter! En web service fungerar på både Mac, Windows, från servern och inte minst med FileMaker Go. Dessutom fungerar en web service även utanför FileMaker. Nackdelen är att du behöver en internet-uppkoppling. Ibland finns det en web service redan som kan användas (ibland mot kostnad), men det är inte heller svårt att göra en egen. Om du har en FileMaker Server installerad på en server-dator finns där oftast redan en webbserver och PHP installeras tillsammans med FileMaker Server. Du kan utnyttja dessa för att göra din egen web service, den behöver inte vara åtkomlig mer än från ditt eget nätverk. Vår web service för streckkoder är enkel, men fyller sitt syfte. Vi har installerat Zend Barcode och en enkel webbsida som anropar Zend och visar bilden som returneras. Med manussteget Infoga från URL sätts streckkoden in i en FileMaker-databas. More...

FileMakerBloggen.se | Streckkoder med web service.

Liked Liked
Need FileMaker Development Help? Or to purchase FileMaker Software?
Contact FM Pro Gurus for help